Fördubbla akademikers företagande

SeminariumKonferenser
Fördubbla akademikers företagande

Välkomna till en konferens om hur det kunskapsintensiva företagandet skapar tillväxt och nya arbetstillfällen hos Civilekonomerna den 25 november. Karl Wennberg presenterar ny forskning om företagsamheten hos akademiker.

Akademikers företag skapar i större utsträckning nya arbetstillfällen än andra företag. Detta styrks i Civilekonomernas forskningsrapport ”Akademiskt entreprenörskap ger samhällsekonomisk vinst”. Faktum är dock att få akademiker är beredda att ta steget till att starta eget.

Civilekonomerna och Ratio bjuder in till en halvdagskonferens den 25 november där vi diskuterar hur vi kan dubbla antalet akademiska entreprenörer genom att minska risken för den enskilda företagaren och därmed skapa nya jobb.

Medverkande:
Michael Arthursson (C), Partisekreterare
Mikael Damberg (S), Riksdagsledamot
Jens Spendrup, Ordförande Spendrups AB/ Svenskt Näringsliv
Göran Arrius, Ordförande Saco

Karl Wennberg, docent, Handelshögskolan i Stockholm och Ratio
Jonas Gabrielsson, docent, CIRCLE vid Lunds universitet och Högskolan i Halmstad
Anders Landberg, entreprenör och forskare

Moderator är Ann-Kari Edenius, Kommunikationschef Ratio

Anmälan här.

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang