Sök

Foto, företagande, framtid – perspektiv på Sverige i förändring

SeminariumÖppna seminarier

Ratio presenterar fotografier och ny forskning om Sverige i förändring, vilket varvas med reflektioner och skarpa inlägg från företagare och politiker.

Skapande förstörelse och digitalisering

Jan Jörnmark och Annika von Hausswolff visualiserar kunskaps- och tjänstesamhällets framväxt och utmaningar. Deras fotografier finns att se på skapandeforstorelse.se.

Ny modell för svensk utvecklingskraft
Nils Karlson om företagandets villkor i den globala ekonomin.

Perspekti vskiften i politiken
Peter Santesson om hur politisk förändring kommer till stånd.

I panelen ingår bland andra Ebba Busch, kommunalråd Uppsala (KD), Evin Cetin, Södertälje (S), Johan Sjöberg, Svenssons i Lammhult, Lars Forseth, VD Manpower, Stanley Brodén, VD Aleris, Tomas Tobé, riksdagsledamot och ordförande i Arbetsmarknadsutskottet (M) och Ylva Johansson, riksdagsledamot och vice ordförande i Arbetsmarknadsutskottet (S).

Seminariet hålls på Fotografiska muséet i Stockholm för Ratios medlemmar och andra särskilt inbjudna. Det kommer även att filmas och kunna ses på vår hemsida i efterhand.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578