Jan Jörnmark på Furillen

SeminariumRatio i Almedalen
Jan Jörnmark på Furillen

Under politikerveckan i Almedalen finns Jan Jörnmarks fotografier i en utställning på Furillen, där det gamla sorteringsverket blivit utställningslokal. Utställningen beskriver tjänstesamhällets framväxt. I fokus står globalisering, digitalisering och urbanisering.

Jan Jörnmark sammanfattar kort bakgrunden:

Utställningen på Furillen har kommit till genom ett samarbete med Swedbank.

Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia vid Chalmers, samarbetar med forskningsinstitutet Ratio i projektet äganderätt, företagandets villkor och ekonomisk tillväxt. Inom projektet har Jan skapat hemsidan skapandeforstorelse.se som ger en sammanhängande bild av hur det svenska samhället förändrades under 1980- och 90-talet.

Han deltar vid ett flertal seminariet i Almedalen, bl a hos Almega tisdagen den 5 juli, kl 15-16, med rubriken ”En svensk tjänstesektor i industriell skala?”.

Kommande evenemang