Kompetensförsörjning

SeminariumÖppna seminarier
Kompetensförsörjning

Den 14 februari medverkar Nils Karlson, VD Ratio, i ett seminarium om matchning på arbetsmarknaden.

Kompetensförsörjning är en av kunskapssamhällets stora utmaningar och behovet kommer att öka lavinartat. Den 14 februari medverkar Nils Karlson i ett seminarium som utforskar hur matchningen kan ske på ett enkelt och mer tidseffektivt sätt. Ny forskning visar att matchningen på arbetsmarknaden fungerar allt sämre.

Det är uppenbart att rekrytering är en fråga som inte enbart kan ägas av personalfunktionerna eftersom kompetensförsörjning också handlar om uthållig tillväxt för såväl regioner som Sverige som helhet. Kompetensförsörjning är idag ett av de största tillväxthindren.

Medverkanden: Nils Karlson, VD Ratio, Maria Rankka, VD Stockholms Handelskammare, Marika Skärvik, VD Performance Potential

Dag: 14 februari
Tid: kl 8-9.30
Plats: Performance Potential, Sveavägen 98, 2tr

Kommande evenemang