Typ: Konferenser
Lindhagensgatan 126, Stockholm, Sverige
Kl. 14:00 – 17:00

Mattias Lundbäck, ekon dr, håller föredrag för Konkurrensrättsforum på temat ”Offentlig upphandling av möbler”.