Licentiatframläggning: Michel Elmoznino Laufer

SeminariumExterna aktiviteter
Licentiatframläggning: Michel Elmoznino Laufer

Michel Elmoznino Laufer är forskarstuderande inom företagsekonomi vid Ratio och Handelshögskolan i Stockholm. Den 27:e april lägger han fram sin licentiatavhandling om tillitsbyggande inom crowd-funding.

Opponerar gör Anders Isaksson från Chalmers tekniska högskola. Seminariet är öppet för allmänheten och hålls i rum 350 på Handelshögskolan i Stockholm.

Kommande evenemang