Typ: Externa aktiviteter
Grev Turegatan 16, Stockholm, Sverige
Kl. 15:30 – 19:00

Martin Korpi talar på årets Melker Schörling Symposium på Entreprenörskapsforum. I år är temat Stadens triumf eller landsbygdens återtåg? och Martin kommer att presentera forskningsresultat om regional attraktivitet och matchning.