Sök

Martin Korpi på Entreprenörskapsforum

SeminariumExterna aktiviteter

Martin Korpi talar på årets Melker Schörling Symposium på Entreprenörskapsforum. I år är temat Stadens triumf eller landsbygdens återtåg? och Martin kommer att presentera forskningsresultat om regional attraktivitet och matchning.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578