Typ: Externa aktiviteter
T-Centralen, Stockholm, Sverige
Kl. 13:10 – 13:30

Patrick Joyce diskuterar temat Ung och ny i Norden- mottagande och integrering av unga nyanlända, vad kan de nordiska länderna lära sig av varandra på evenemanget Nordens dag. Läs mer på föreningen Nordens hemsida.