Sök

Patrik Joyce pratar på Nordens dag

SeminariumExterna aktiviteter

Patrick Joyce diskuterar temat Ung och ny i Norden- mottagande och integrering av unga nyanlända, vad kan de nordiska länderna lära sig av varandra på evenemanget Nordens dag. Läs mer på föreningen Nordens hemsida.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578