Putting Social Preferences into Context: Separating Monetary and Socio-Psychological Incentives

SeminariumForskarseminarier
Putting Social Preferences into Context: Separating Monetary and Socio-Psychological Incentives

Uppsatsen kan erhållas från Patrik Tingvall cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 14-15.30.

2/4: ”Putting Social Preferences into Context: Separating Monetary and Socio-Psychological Incentives

Andreas Bergh, Lunds universitet och IFN

Opponent: Niklas Elert

Kommande evenemang