Sök

Reformen som formade svensk sjukvård

SeminariumÖppna seminarier
Reformen som formade svensk sjukvård
Anmälan

En av de viktigaste sjukvårdsreformerna är 1970 års sjukronorsreform. Den ingick i en serie av politiska beslut som förändrade den svenska hälso- och sjukvården, från ett polycentriskt system med privata och offentliga utförare till att bli ett där skattefinansiering, offentligt utförandet och styrning dominerade. Exempelvis gick man ifrån en primärvård som främst sköttes av privatpraktiserande husläkare, till att läkarna blev offentligt anställda tjänstemän. Reformen innebar även att egenavgifterna i den offentliga öppna vården jämnades ut och försäkringsskyddet stärktes.

I dag diskuteras återigen behovet av vårdreformer för att förbättra tillgänglighet och effektivitet. Finns det skäl att tänka om kring sjukronorsreformen?

Välkomna till ett webbinarium och rapportsläpp fredagen den 10 december. Mattias Lundbäck, ekon dr och hälsoekonom, Emmi-Lie Lahtinen, forskningsassistent och historiker, och Nils Karlson, professor i statsvetenskap, presenterar rapporten “Sjukronorsreformen – reformen som formade svensk sjukvård”.

Medverkar under seminariet gör även Gustaf Josefson, ordförande Sahlgrenska Universitetssjukhuset (M), Henrik Fritzon, regionråd (S) Skåne och författare till Tid för reformer: så skapar vi en modern, tillgänglig och jämlik sjukvårdLina Nordquist, sjukvårdspolitisk talesperson (L), och Sven Söderberg, Läkarförbundet.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578