Sök

Regional Dialog i Gävle

SeminariumExterna aktiviteter

Regional dialog är ett led i Ratios projekt ”Kompetens för tillväxt”. Syftet med dessa möten är att få kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte. Några av de inledande studierna i projektet kommer att användas som input och diskussionsunderlag, men ambitionen är också att hitta regionala aspekter och erfarenheter som kan diskuteras för att ge ytterligare perspektiv på frågan om företagens kompetensförsörjning.

Den regionala dialogen i Gävle var ett samarbete Svensk Näringsliv Gävleborg. Svenskt Näringsliv bjöd in för en lunch och ett efterföljande runda-bord-samtal. Båda på Elite Grand Hotel i Gävle.

Medverkande:
Lotta Petterson, Svenskt Näringsliv (Christer Mårdh)
Ulrika Weiåker, VD och ägare Publikator
Jon Jakobson, HR Manager Sandvik MT Sandviken
Helene Marsi, Project Manager Talent & Performance Managemanent HR Sandvik AB Sweden
Carina Källberg, VD och delägare AssistansPartner
Veronica Stjärnström, Styrelseordförande och delägare AssistansPartner
Jaana Kurvinen, Utvecklingsstrateg Lärande och arbetsliv Regional utveckling och tillväxt hos Region Gävleborg
Nils Karlson, VD Ratio
Kristine Persson, Projektledare ”Kompetens för tillväxt” Ratio

Kort om Gävle

  • Stora företag; Sandvik, BillerudKorsnäs
  • Stor andel ”kollektivanställda”, kommunalt anställda
  • Många unga har otillräckliga kunskaper och ofullständiga betyg
  • Attityder fokus i företagsklimatmätningar. Gävle vs Gävleborg
  • Ser man på Gävleborg är Hälsingland ”bättre” på företagande än Gästrikland.

Funderingar att ”ta med sig”:

  • Hur öppnar man upp klimatet i Gävleborg?
  • Vad gör (man åt) arbetsförmedlingen?
  • Vad gör man för att få saker till stånd?
  • Se på omdömeskunskap när man rekryterar. Hur nyttjar man sin personal på bästa sätt? Hur sker inrekrytering i företaget?

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578