Sök

Så kan aktiebolagsrätten för mindre företag utvecklas

SeminariumÖppna seminarier

Bolagsrättsliga regler är inte alltid anpassade efter de mindre aktiebolagens behov. Istället överlämnas det till företagarna själva att, där så är möjligt, reglera frågan på lämpligt sätt i bolagsordningen eller avtal.

Är denna regleringsteknik den bästa eller finns det en annan väg? Kan lagstiftaren göra det lättare att avtala bort bolagsrättsliga regler när det behövs?

Välkommen till Ratio den 23 november då Hanna Almlöf, universitetslektor och Ragnar Söderbergpostdoktor vid Linköpings universitet samt forskare vid Ratio presenterar sitt papper: När dispositiva lagregler blir tvingande – om behov av kreativitet i det aktiebolagsrättsliga lagstiftningsarbetet.

Professor Per-Olof Bjuggren inleder med en introduktion till ett transaktionskostnadsperspektiv på bolagsrättslig reglering.

Kommentarer av:
Carl Svernlöv, advokat Baker & McKenzie, adjungerad professor i associationsrätt vid Uppsala universitet och tidigare utredare i Utredningen om ett enklare aktiebolag.
Rolf Skog, expert i aktiebolagsrätt vid Justitiedepartementet och tidigare bl.a. sekreterare i Aktiebolagskommittén, direktör i Aktiemarknadsnämnden och adjungerad professor i bolags- och börsrätt vid Göteborgs universitet.

Välkommen!

Datum: onsdagen den 23 november
Tid: 11.45–13.15 (lunchwrap serveras från 11.30)
Lokal: Ratio, Sveavägen 59, 4 tr, Stockholm

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578