Så vänder vi trenden för Pisa

SeminariumRatio i Almedalen
Så vänder vi trenden för Pisa

Vilka förmågor bygger framtidens kompetens? Hur kan dessa tränas, bedömas och utvärderas? Hur kan teori och praktik kombineras? Utgör den digitala tekniken ett hot eller en möjlighet? Kan pedagogiken kvalitetssäkras? Hur kan vi vända trenden för Pisa?

Framtidens kompetens
Nils Karlson, Ratio

Lärande på djupet
Greg Butler, Collaborative Impact

Digitalt lärandets möjligheter
Uno Fors, Stockholms universitet

Snabba förbättringar möjliga
Greg Butler, Collaborative Impact

Paneldeltagare:

Mats Björs, vd VVS Företagen
Rosanna Dinamarca, riksdagsledamot (V)
Anna Ekström, generaldirektör Skolverket
Anders Ferbe, ordförande IF Metall
Anne-Marie Fransson, vd IT & Telekomföretagen
Peter Jeppsson, vd Transportgruppen
Cecilia Nykvist, vd Ung Företagsamhet
Tomas Tobé, riksdagsledamot (M)
Bertil Östberg, statssekreterare (FP)

Torsdag 3 juli, kl 14–15.30
S:t Lars ruin, St Hansgatan i Visby

Kommande evenemang