Sensitivity to Shocks in Family Firms

SeminariumForskarseminarier
Sensitivity to Shocks in Family Firms

Uppsatsen kan erhållas från Patrik Tingvall cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 14-15.30.

23/4: ”Sensitivity to Shocks in Family Firms

Carl Magnus Bjuggren, IFN

Opponent: Louise Nordström

Kommande evenemang