Socialt skydd eller förtäckt protektionism – vad händer med EU:s rörlighet?

SeminariumÖppna seminarier
Socialt skydd eller förtäckt protektionism – vad händer med EU:s rörlighet?

Nyligen skärptes reglerna för företag med utstationerade arbetstagare. I centrum för detta finns en konflikt mellan dem som vill stärka arbetstagares sociala skydd och dem som menar att det slår mot EU:s fria rörlighet.

Fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital utgör kärnan i EU:s inre marknad – och för EU. För handeln med varor har gränshinder avskaffats, men på tjänsteområdet har det gått trögare.

Har proportionerliga avvägningar gjorts? Hur kan gemensamma spelregler upprätthållas samtidigt som institutionell konkurrens och rörlighet främjas? Går det? Vad innebär utvecklingen för EU:s framtid och för näringslivet?

Varmt välkomna till Ratio den 31 januari då Nils Karlson, professor i statsvetenskap och vd Ratio, presenterar rapporten ”Utstationeringsdirektivet – socialt skydd eller förtäckt protektionism”, och bjuder in till en diskussion om EU:s vägval.

Rapportpresentationerna följs av kommentarer av Emma Lund, utredare Kommerskollegium, Lars Niklasson, bitr professor vid LiU och forskare i statsvetenskap på Svenska institutet för Europapolitiska studier (Sieps), Linus Glanzelius, kandidat till Europaparlamentet (s) och Tomas Tobé, kandidat till Europarlamentet (m).

Välkommen!

Datum: torsdagen den 31 januari
Tid: 11.45–13.15 (lunchmacka serveras från 11.30)
Lokal: Ratio, Sveavägen 59, 4 tr, Stockholm

Anmäl dig via följande länk.

Kommande evenemang