Sök

Statens roll i kristider

SeminariumExterna aktiviteter

Nationalekonomen Assar Lindbeck betonade ofta behovet av både en stark stat och en väl fungerande marknad, oavsett konjunktur. Han varnade också för att välfärdsstaten håller på att urholkas och att utmaningarna är stora.

När pandemin slog till, och den ekonomiska aktiviteten förutsågs rasa, kom krav på att staten skulle ge stöd till näringslivet för att minska risken för konkurser och massarbetslöshet. Många finanspolitiska åtgärder har vidtagits samtidigt som Riksbanken har möjlighet att köpa företagsobligationer för att minska risken för finansiell instabilitet. Kan allt för stora statliga insatser förhindra nödvändiga förändringar i näringslivet? Ska staten agera som ”försäkringsbolag” åt allt och alla under en kris?

Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, arrangerar webbinarium på temat. Bland andra deltar Nils Karlson, vd Ratio.

Mer information här.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578