Typ: Externa aktiviteter
Mässans gata, Göteborg, Sverige
Kl. 10:00 – 11:00

Bokmässan fredagen den 25:e september 2015

Klockan 10:00 pratar Stig-Björn Ljunggren om ideologier och ideologiska skiften i monter B02:41

Är ideologierna döda, eller levande? Och är vi just nu mitt i ett ideologiskt skifte? Är socialdemokratins era över? Och ser vi framväxten av en nyfascistisk era? Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och samhällsdebattör diskuterar med utgångspunkt från böckerna, Ideologier och Från jämlikhet till effektivitet – om lärande socialdemokrati på 1980-talet, utgivna på Hjalmarson & Högbergs Förlag.

Evenemanget samarrangeras mellan FiB/Kulturfront och Ratio.