Typ: Forskarseminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 13:30 – 15:00

Uppsatsen kan erhållas från Johanna Palmberg cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 13.30-15.00 om inte annat anges.

22/2 ”The Swedish Government as owner of transport infrastructure – historical development and policy formation from the 1930s to the 2010s”

Björn Hasselgren, KTH Royal Institute of Technology

Opponent: Per-Olof Bjuggren