Typ: Forskarseminarier
Sveavägen 59, Stockholm, Sverige
Kl. 10:00 – 12:00

OBS! Kl 10.00-12.00

Randall Morck, Alberta School of Business, University of Alberta

Uppsatsen kan erhållas från Johanna Palmberg cirka en vecka före respektive seminarium.