Vad är en rättvis lön?

SeminariumÖppna seminarier
Vad är en rättvis lön?

Vilka omständigheter är viktigast för medarbetarnas rättviseupplevelser av lönesättningen? Hur kan arbetsgivaren öka lönerättviseupplevelserna?

En grundbult i lönebildningssystemet är parternas, företagens och de anställdas syn på rättvis lön och rättvisa i lönesättningen. Vad krävs för att den lokala lönesättningen ska uppfattas som rättvis?

Fil dr. Teresia Stråberg inleder seminariet med att presentera de viktigaste resultaten i sin avhandling från Stockholms universitet i maj 2010. I den visas att det är av grundläggande vikt att lönesättningsprocessen upplevs gå rättvist till för att individuellt baserade lönesättningssystem ska fungera på ett motiverande sätt.

Docent Nils Karlson, vd Ratio, presenterar därefter en analys av vad lika lön för lika arbete kan vara i ett mer decentraliserat lönebildningssystem. Är exempelvis lönen rättvis när löneskillnaderna är så små som möjligt eller när lönen baseras på individens prestationer? Och vilka är i så fall konsekvenserna för arbetsmarknadens och lönebildningens funktionssätt?

En panel med Mona Tapper, förhandlingschef SKTF, och Agneta Dreber, VD Livsmedelsföretagen, inleder den följande diskussionen.

Onsdagen 23 mars, kl10.00-11.30

Sandlersalen i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Anmälan senast den 22 mars.

Detta seminarium är en del i Ratios seminarieserie om lönebildning.

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang