Sök

Vad händer med jobben? – Digitaliseringens konsekvenser för företagens kompetensförsörjning

SeminariumRatio i Almedalen

Hur bedömer forskningen att arbetsmarknaden och jobben kommer att utvecklas? Hur kommer detta att påverka företagens kompetensförsörjning och de anställdas behov av kompetensutveckling? Vad händer med jobben?
Digitaliseringen innebär en snabb förändring av både samhället och industrin. Om svensk industri ska fortsätta att vara konkurrenskraftig och överleva i den globala konkurrensen måste både företag och anställda anta digitaliseringens utmaningar och möjligheter. Företagen måste kunna hitta den kompetens de behöver i en digitaliserad framtid och anställda måste ha möjlighet att förvärva och upprätthålla en kompetens som är relevant på arbetsmarknaden.

Välkommen till seminariet ”Vad händer med jobben?” 3 juli, kl. 13-13.35 på Industrin tar matchen området (S:t Hansgatan 18F/Trappgränd). I seminariet medverkar Jonas Grafström, forskare Ratio, Jan Secher, vd Perstorp, Per Lyrvall Sverigeschef Stora Enso, Betty Malmberg (M) riksdagsledamot och Camilla Frankelius, förhandlingschef Sveriges Ingenjörer.

Arrangör: Ratio, IKEM–Innovations- och kemiindustrierna i Sverige och Industriarbetsgivarna.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578