Vad kan näringslivet göra för att få fler nyanlända i arbete?

SeminariumÖppna seminarier
Vad kan näringslivet göra för att få fler nyanlända i arbete?

Vad kan företag och anställda göra för att få fler nyanlända till arbete? Hur viktiga är goda kunskaper i svenska för att fungera på arbetsmarknaden?

Varmt välkomna till Ratio den 22 februari då Patrick Joyce, arbetsmarknadsforskare, presenterar rapportenInspiration för integration, vilken är skriven på uppdrag åt ESO.

I rapporten jämförs integrationen av flyktingar i Sverige med Danmark, Norge, Tyskland och Nederländerna. Studien visar bl.a. att integrationsinsatser som ligger nära arbetsmarknaden – såsom subventionerade anställningar, praktikplatser och yrkesinriktad språkundervisning – är mest effektiva, men också att Sverige är det enda land som inte kräver godkända språkkunskaper för att ge permanenta uppehållstillstånd.

Presentationen följs upp av kommentarer från:

Välkommen!

Datum: torsdagen den 22 februari
Tid: 11.45–13.15 (lunchmacka serveras från 11.30)
Lokal: Ratio, Sveavägen 59, 4 tr, Stockholm

Anmäl dig här.

Om du inte har möjlighet att komma till seminariet kommer det finnas att se i efterhand via ratio.se.

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang