Sök

Vägen in på den svenska arbetsmarknaden: hur tar vi tillvara kompetensen?

SeminariumRatio i Almedalen

Ett seminarium i regi av Eon, på St Hansgatan 21, Visby

Hur kan vi bli bättre på att ta tillvara kompetens och ge utlandsfödda möjlighet att komma in på den svenska arbetsmarknaden?

Projektet ”Äntligen jobb” som engagerat ett antal olika aktörer på arbetsmarknaden har nu utvärderats. Hur ska fortsättningen se ut? Är ”Äntligen jobb” vägen att gå för att ge fler en chans till jobb och förbättra företagens kompetensförsörjning?

Nils Karlson, docent Ratio, presenterar utvärderingen av Äntligen jobb! hos Eon, ett av de åtta företag som medverkat i pilotprojektet att ge utlandsfödda akademiker praktik.

Medverkande:
Jonas Abrahamsson, VD E.ON Sverige
Mikael Sjöberg, GD Arbetsförmedlingen
Irene Wennemo, statssekreterare (S), Arbetsmarknadsdepartementet
Maria Brithon-Brinck, HR-chef, ABB Sverige
Lars Friberg, HR-direktör, Swedbank

Moderator: Ann-Kari Edenius, Ratio

Läs mer i Almedalskalendariet

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578