Typ: Öppna seminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 8:30 – 9:30

Tid:       Torsdag 28 augusti 2014, 8.30-9:30
Plats:    Ratio – Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen 59, Stockholm

Talare:
Stefan Fölster, Chef för Reforminstitutet/ Adj. professor i nationalekonomi vid KTH
Christian Sandström, Tekn. Dr. Ratio / Chalmers tekniska högskola
Thomas Hedner, Dr. Prof. Göteborgs Universitet, Överläkare
Örjan Strandberg, Ordförande för Sthlms Innovatörskrets, projektledare UTM

Fullsatt. Anmälan är nu stängd.