Typ: Ratio i Almedalen
Hästgatan 12, Visby, Sverige
Kl. 9:00 – 10:00

Peter Santesson-Wilson presenterar ny forskning om regeringsbildningens möjligheter och Demoskop presenterar unika opinionssiffror. Ledande politiker och politiska kommentatorer diskuterar regeringsalternativen.

Om Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen och blir vågmästare, blir regeringsfrågan osäker. För att säkra ett majoritetsunderlag uppstår i det läget  sannolikt en dragkamp om Miljöpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet, där båda blocken försöker förmå något av partierna att tillfälligt samarbeta över blockgränsen.

Forskningsinstitutet Ratio har i samarbete med Demoskop frågat 1005 personer om deras inställning till att partiet de tänker rösta på i riksdagsvalet 2010 samarbetar över blockgränsen om motståndarblocket skulle vinna valet. Undersökningen visar att attityden till blocköverskridande samarbete skiljer sig mellan partiernas väljare.

  • I synnerhet Miljöpartiets väljare är positiva till blocköverskridande samarbete, konstaterar Peter Santesson-Wilson, statsvetare på Ratio.
  • En majoritet av MP-väljarna i undersökningen (58 %) är ganska positiva eller mycket positiva till att partiet samarbetar med Alliansen om de rödgröna förlorar valet.
  • Samtidigt uppger 23 % av MP-väljarna att de är negativa eller mycket negativa till ett sådant samarbete.
  • Folkpartiets väljare är till övervägande del (61 %) ganska negativa eller mycket negativa till ett blocköverskridande samarbete med de rödgröna. Av partiets tillfrågade väljare uppger 24 % att de är ganska positiva eller mycket positiva till sådant samarbete.
  • Också hos Centerpartiets väljare dominerar negativa attityder till blocköverskridande samarbete. 47% av centerväljarna är ganska negativa eller mycket negativa till ett blocköverskridande samarbete med de rödgröna om Alliansen förlorar valet. Det kan jämföras med att 20 % av de svarande är ganska positiva. Inga svarande är mycket positivt inställda.
  • Blocköverskridande samarbete är riskabelt för små partier. Opinionssiffrorna indikerar att Miljöpartiet skulle ha lättare att samarbeta över blockgränsen än Centerpartiet eller Folkpartiet, säger Peter Santesson-Wilson.

Vid seminariet deltog bl a Lars Adaktusson, TV8, Olof Johansson, tidigare partiledare (C), Erik Ullenhag, partisekreterare (FP) och Per Bolund, riksdagsledamot (MP).