Sök

Vem ska regera med vem?

SeminariumRatio i Almedalen

Peter Santesson-Wilson presenterar ny forskning om regeringsbildningens möjligheter och Demoskop presenterar unika opinionssiffror. Ledande politiker och politiska kommentatorer diskuterar regeringsalternativen.

Om Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen och blir vågmästare, blir regeringsfrågan osäker. För att säkra ett majoritetsunderlag uppstår i det läget sannolikt en dragkamp om Miljöpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet, där båda blocken försöker förmå något av partierna att tillfälligt samarbeta över blockgränsen.

Forskningsinstitutet Ratio har i samarbete med Demoskop frågat 1005 personer om deras inställning till att partiet de tänker rösta på i riksdagsvalet 2010 samarbetar över blockgränsen om motståndarblocket skulle vinna valet. Undersökningen visar att attityden till blocköverskridande samarbete skiljer sig mellan partiernas väljare.

  • I synnerhet Miljöpartiets väljare är positiva till blocköverskridande samarbete, konstaterar Peter Santesson-Wilson, statsvetare på Ratio.
  • En majoritet av MP-väljarna i undersökningen (58 %) är ganska positiva eller mycket positiva till att partiet samarbetar med Alliansen om de rödgröna förlorar valet.
  • Samtidigt uppger 23 % av MP-väljarna att de är negativa eller mycket negativa till ett sådant samarbete.
  • Folkpartiets väljare är till övervägande del (61 %) ganska negativa eller mycket negativa till ett blocköverskridande samarbete med de rödgröna. Av partiets tillfrågade väljare uppger 24 % att de är ganska positiva eller mycket positiva till sådant samarbete.
  • Också hos Centerpartiets väljare dominerar negativa attityder till blocköverskridande samarbete. 47% av centerväljarna är ganska negativa eller mycket negativa till ett blocköverskridande samarbete med de rödgröna om Alliansen förlorar valet. Det kan jämföras med att 20 % av de svarande är ganska positiva. Inga svarande är mycket positivt inställda.
  • Blocköverskridande samarbete är riskabelt för små partier. Opinionssiffrorna indikerar att Miljöpartiet skulle ha lättare att samarbeta över blockgränsen än Centerpartiet eller Folkpartiet, säger Peter Santesson-Wilson.

Vid seminariet deltog bl a Lars Adaktusson, TV8, Olof Johansson, tidigare partiledare (C), Erik Ullenhag, partisekreterare (FP) och Per Bolund, riksdagsledamot (MP).

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578