Typ: Konferenser
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 12:00 – 16:00

Den 23-25 maj arrangerar Ratio ett vetenskapligt kollokvium om dygder och entreprenörskap.

Plenarföreläsare är professor Deirdre McCloskey, University of Illinois at Chicago och Göteborgs universitet samt professor Saras Sarasvathy, Darden School of Business, University of Virginia och Indian Institute of Management, Bangalore.

Plenarföreläsningarna är öppna och kommer att hållas på Handelshögskolan i Stockholm:

24 maj, kl 12.00:
Deirdre McCloskey – rum 550
Anmäl dig här.

24 maj, kl 16.00:
Saras Sarasvathy – rum Ragnar
Anmäl dig här.