Sök

Karl Wennberg docent

Nyheter
Företagandets villkor, Handelshögskolan Stockholm, Karl Wennberg

Ratios medarbetare Karl Wennberg, ekon dr i företagsekonomi, har utsetts till docent vid Handelshögskolan i Stockholm.

Karl Wennbergs forskning fokuserar huvudsakligen på entreprenörskap. Han har bland annat skrivit om hur sociala normer och erfarenhet påverkar entreprenörer att starta och driva företag. Karl är involverad i Ratios forskning om snabbväxande företag, vad som utmärker snabbväxarna samt vilka de anställer.

Resultat från det pågående forskningsprojektet Tillväxtföretagandet och den svenska modellen tyder på att snabbväxarna i större utsträckning anställer unga människor, invandrare och personer med längre arbetslöshet. Dessa grupper betraktas ofta som marginaliserade på arbetsmarknaden. Detta innebär att snabbt växande företag kan underlätta inträdet på arbetsmarknaden för människor i utanförskap.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578