Sök

Professor Karl Wennberg innehavare av ny professur vid Handelshögskolan i Stockholm

Nyheter
Karl Wennberg

Handelshögskolan i Stockholm inrättar en ny professur inom organisation och ledarskap i skolan och utbildningssektorn. Den nya professuren kommer att innehas av professor Karl Wennberg, forskare hos Ratio, och möjliggörs av en donation från The Hans and Barbara Bergstrom Foundation.

Stiftelsen The Hans and Barbara Bergstrom Foundation har som uppdrag att stödja projekt för upplysning, utbildning och forskning i Sverige. Till innehavare av Barbara Bergströms professur har utsetts Karl Wennberg som också kommer att fungera som vetenskaplig ledare för en ny centrumbildning som kommer att bedriva oberoende forskning om skolors ledning och framgångsfaktorer. Studier inom det nya forskningscentret ska fokusera på hur skolor fungerar i praktiken och generera kunskap om skolors verksamhet, ledning och kultur för excellens.

Wennberg är en ytterligt välmeriterad forskare med organisationsteoretisk bas och ett brett samhällsvetenskapligt intresse. Han är bland annat styrelseledamot i stiftelsen Scancor vid Stanford University och Harvard University. Wennberg är även aktiv i samhällsdebatten och har bred erfarenhet som föreläsare i Sverige och utomlands för ideella organisationer, myndigheter och företag.

Läs mer här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578