Sök

Kompetens för tillväxt

Nyheter
Företagandets villkor, Kompetens för tillväxt, Kompetensförsörjning

Kompetens för tillväxt – VVS-Forum

VVS-Forum skriver om Ratios kompetensförsörjningsprojekt.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578