Sök

Kompetensbrist ett stort tillväxthinder – Många unga saknar den balans mellan teoretisk och praktisk kunskap som arbetsmarknaden efterfrågar

Nyheter
Företagandets villkor, Kompetens, Kompetens för tillväxt, Nils Karlson

Välutbildad, men inkompetent? Det är fullt möjligt i dag. Kompetensbrist utgör ett av de största tillväxthindren­ för svenska före­tag, oavsett bransch och konjunkturläge. Företag har svårt att rekrytera­ kompetent personal trots att Sverige har en hög och växande arbetslöshet. Arbets­lösheten i Eskilstuna är 11 procent, och därmed bland de högsta i hela Sverige.

Läs hela artikeln

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578