Kompetensbrist ett stort tillväxthinder – Många unga saknar den balans mellan teoretisk och praktisk kunskap som arbetsmarknaden efterfrågar


Typ: Ratio i media
2014-01-03

Välutbildad, men inkompetent? Det är fullt möjligt i dag. Kompetensbrist utgör ett av de största tillväxthindren­ för svenska före­tag, oavsett bransch och konjunkturläge. Företag har svårt att rekrytera­ kompetent personal trots att Sverige har en hög och växande arbetslöshet. Arbets­lösheten i Eskilstuna är 11 procent, och därmed bland de högsta i hela Sverige.

Läs hela artikeln