Kort strejk också dyrt för företag

Nyheter
Företagandets villkor

Kort strejk också dyrt för företag – Dagens industri

Nils Karlson skriver på DI debatt:

Ratio har i en ny studie detaljstuderat byggstrejken 2016. Vår viktigaste slutsats är att trots att själva strejken var kort, fyra dagar, bedömde flertalet av de drabbade företagen att konflikten orsakat betydande eller mycket betydande kostnader. Redan vid hot om konflikt och när varsel lades uppkom väsentliga störningar i verksamhet. Fem månader efter att själva strejken var avslutad kvarstod förseningar och leveransproblem.

Tidigare nyheter