Kristina Nyström leder Ungt forskarforum


Typ: Aktuellt
2010-02-09

I samband med Småföretagsdagarna i Örebro lanserades Ungt forskarforum, som ska ledas av Ratios forskare Kristina Nyström tillsammans med Karl Wennberg, Handelshögskolan i Stockholm, och Lucia Naldi, Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Ungt forskarforum organiseras av Entreprenörskapsforum.

Syftet med Ungt forskarforum är att samla yngre forskare inom entreprenörskap och arrangera möten där även politiker och företagare ska kunna ta del av nya forskningsrön.