Sök

Kristina Nyström leder Ungt forskarforum

Nyheter
Entreprenörskap, Företagandets villkor, Karl Wennberg, Kristina Nyström

I samband med Småföretagsdagarna i Örebro lanserades Ungt forskarforum, som ska ledas av Ratios forskare Kristina Nyström tillsammans med Karl Wennberg, Handelshögskolan i Stockholm, och Lucia Naldi, Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Ungt forskarforum organiseras av Entreprenörskapsforum.

Syftet med Ungt forskarforum är att samla yngre forskare inom entreprenörskap och arrangera möten där även politiker och företagare ska kunna ta del av nya forskningsrön.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578