Sök

Kristine Persson ny medarbetare

Nyheter
Företagandets villkor, Kompetens för tillväxt, Kristine Persson

2 SEPTEMBER 2013

Kristine Persson börjar den 9 september på Ratio som projektledare för det stora forskningsprojektet Kompetens för tillväxt.

Kristine Persson kommer närmast från en tjänst som politisk sekreterare på Sveriges Riksdag. Hon har magisterexamen i nationalekonomi och en fil kand i statsvetenskap. Kristine har också med sig erfarenheter från en lång idrottskarriär, både som utövare och tränare.

Projektet Kompetens för tillväxt går nu in i en fas med flera klara studier som presenteras i en kommande seminarieserie i Stockholm. De ingår även i den regionala dialog Ratio inleder i höst efter en genomförd pilot i Linköping i våras.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578