Sök

Kvinnligt företagande i fokus

Nyheter
Företag, Företagandets villkor, Jämställdhet, Mikrolån

Kvinnligt företagande i fokus – Laholms tidning

Karl Wennberg nämns i artikel om seminarium i Skåne rörande mikrolån och kvinnliga företagare.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578