Kvinnligt företagande i fokus


Typ: Ratio i media
2012-02-16

Kvinnligt företagande i fokus – Laholms tidning

Karl Wennberg nämns i artikel om seminarium i Skåne rörande mikrolån och kvinnliga företagare.