Sök

Lodefalk m.fl.: Öppenhet och frihandel är avgörande för att bekämpa coronapandemin

Nyheter
Andreas Hatzigeorgiou, Globalisering, Magnus Lodefalk

Coronakrisen har kortslutit globaliseringen. För att återställa den behövs en ny ansats som minskar risken för såväl protektionism som pandemier. Det skriver Magnus Lodefalk, docent och forskare på Ratio, tillsammans med Ewa Björling, docent i virologi, handelsminister 2007-2014, Andreas Hatzigeorgiou, fil dr i nationalekonomi, vd Stockholms Handelskammare, och Fredrik Sjöholm, professor i internationell ekonomi, Lunds Universitet och IFN, i en debattartikel på Dagens Industri (21/4).

”Svenska företag är stora förlorare på den minskade handeln eftersom de tillhör världens mest internationaliserade. Regeringen bör ta ledartröjan för att omstarta ekonomin genom att åter öppna upp för och främja global handel och investeringar. För att lyckas krävs både krafttag och nytänkande. Målet måste vara att utforma ett system som både minskar handelshinder och risken för nya pandemier. Vi föreslår en strategi som bygger på fyra delar.” Författarna föreslår därför en strategi som bygger på fyra delar. Läs om delarna och hela debattartikeln här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578