Lönestrukturen ett tillväxthinder i Sverige


Typ: Ratio i media
2016-10-18

Lönestrukturen ett tillväxthinder i Sverige – Svenskt näringsliv

”Enligt en rapport från forskningsinstitutet Ratio är den dåliga flexibiliteten på arbetsmarknaden, inklusive en sammanpressad lönestruktur, ett av sju områden där förbättringspotentialen för de svenska företagens villkor är som störst.”