Sök

Lönestrukturen ett tillväxthinder i Sverige

Nyheter
Arbetsmarknad, Kritiska villkor för företagandet, Nils Karlson, Ratio i media

Lönestrukturen ett tillväxthinder i Sverige – Svenskt näringsliv

”Enligt en rapport från forskningsinstitutet Ratio är den dåliga flexibiliteten på arbetsmarknaden, inklusive en sammanpressad lönestruktur, ett av sju områden där förbättringspotentialen för de svenska företagens villkor är som störst.”

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578