Sök

Lundberg & Norell: Nytt jobbskatteavdrag kan skapa 90 000 jobb

Nyheter
Arbetsmarknadsprogrammet, Jacob Lundberg, Skatter

”Sänkta skatter på arbetsinkomster, i synnerhet låga sådana, skulle kunna utgöra en viktig beståndsdel i en eventuell blocköverskridande skattereform”.

Det skriver Jacob Lundberg, ekon dr, och John Norell, nationalekonomistudent och forskningsassistent, i en debattartikel i SvD i dag. Debattartikeln tar sin grund i forskningssammanställningen ”Taxes, benefits and labour force participation: A survey of the quasi-experimental literature” (Ratio). Detta nya working paper finns att läsa här.

I forskningsöversikten ingår 31 studier, varav tre är gjorda på Sverige. De svenska studierna visar tydligt att skatte- och bidragsnivåerna spelar roll för viljan att arbeta. Lundberg och Norell föreslår därför att Sverige kan följa Storbritanniens exempel och skattebefria alla arbetsinkomster upp till 120 000 kronor per år. Det motsvarar en skattesänkning på cirka 50 miljarder kronor, som framför allt skulle gynna deltidsarbetande och människor med låga löner. Forskarna uppskattar att en sådan reform skulle öka sysselsättningen med 50 000–90 000 personer. Med tanke på att konjunkturen kommer att vända nedåt kan en sådan reform vara särskilt läglig.

Jacob Lundberg är forskare vid Ratio och chefsekonom på Timbro. John Norell var under sommaren forskningsassistent på Ratio och läser i dag sin master vid Stockholms Universitet. Resultaten från deras studie sammanfattas i rapporten ”Skatter, bidrag och sysselsättning: En forskningsgenomgång” (Timbro).

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578