Marcos Demetry och John Norell gör praktik på Ratio


Typ: Aktuellt
2016-08-20

Under hösten välkomnar Ratio även två nya praktikanter: Marcos Demetry är student i nationalekonomi vid Uppsala universitet och kommer att studera bl.a. konfliktregler. John Norell är student i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och kommer att bedriva forskning i politisk historia under handledning av Mirko Ernkvist.

Juridikstudenten Anna Horn kommer under hösten att fortsätta med forskning om imateriallrätt, denna termin genom att på Ratio skriva en uppsats i juridik på juridiska fakulteten, Stockholms universitet.