Sök

Marcos Demetry och John Norell gör praktik på Ratio

Nyheter
Företagandets villkor, Forska hos Ratio, Mirko Ernkvist

Under hösten välkomnar Ratio även två nya praktikanter: Marcos Demetry är student i nationalekonomi vid Uppsala universitet och kommer att studera bl.a. konfliktregler. John Norell är student i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och kommer att bedriva forskning i politisk historia under handledning av Mirko Ernkvist.

Juridikstudenten Anna Horn kommer under hösten att fortsätta med forskning om imateriallrätt, denna termin genom att på Ratio skriva en uppsats i juridik på juridiska fakulteten, Stockholms universitet.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578