Sök

Medarbetare

Välkommen att kontakta oss! Du kan söka på namn, titel eller forskningsområde. Du når oss även via info@ratio.se och +4684415900.

56 Resultat

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578