Sök

Christian Sandström

Biträdande Professor

Medarbetare

Sandströms forskning i nyckelord: digitalisering, Disruption, Politisk förändring, Teknikskiften

Christian Sandström är biträdande professor inom Digital Business vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Han disputerade vid Chalmers på en avhandling om digitala teknologiskiftens implikationer för etablerade företag (2010) inom bland annat kamerabranschen, räknemaskinsbranschen och videoövervakning Han studerade bland annat räknemaskinsbranschen (Facit), kamerabranschen (Hasselblad) och hur videoövervakning. Efter några postdoc-vistelser vid bland annat Cambridge, ETH Zürich och Victoria University på Nya Zeeland blev han docent på Chalmers år 2014. På Ratio är Sandström ansvarig för programmet Unga Forskare.

De senaste åren har Sandström studerat samspelet mellan digitalisering, regleringar och företagsstrategi inom exempelvis finans och telekom. Digitala källor i form av arkiv och online-data har ofta använts. Christian har även skrivit flera böcker om innovationspolitik.

Sandström fick I-teknologernas pris som bästa föreläsare år 2009 och Chalmers Pedagogiska Pris år 2018 för att ha utvecklat nya undervisningsmetoder.

Additiv tillverkning, Arbetsmarknad, Avreglering, Chalmers, Christian Sandström, Disruptiva innovationer, Financing of Innovations, Kreativ förstörelse, Politisk förändring, Teknikskiften, Teknologi

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578