Daniel Halvarsson

Filosofie doktor

Medarbetare

Halvarssons forskning i nyckelord: arbetsmarknad, entreprenörskap, företagstillväxt, statistik

Fil. dr Daniel Halvarsson är nationalekonom. Han har ägnat en stor del av sin tidigare forskning åt frågor rörande hur företag växer, och varför den industriella dynamiken ser ut som den gör. Han är också involverad i ett flertal forskningsprojekt där han bland annat undersöker finansieringen bakom företagens innovationer. Vad som händer med företag som erhåller offentliga innovationsstöd, samt vilka företag det är som söker finansiering hos riskkapitalfonder, är två områden han för närvarande ägnar mig åt. Utöver detta är han intresserad av en rad arbetsmarknadsfrågor. I ett projekt undersöker han hur produktivt- och improduktivt entreprenörskap kan kopplas till arbetsinkomstojämlikhet.

Daniels forskning är i stort sett empiriskt driven, men han har också ett rent statistiskt intresse rörande estimationen av stabila statistiska fördelningar.

Arbetsmarknad, Daniel Halvarsson, Gaseller, Handel, High-growth firms, Innovation, Kunskapsintensiva företag, Subventioner, Tillväxt

Relaterat till Daniel Halvarsson

Sök
0 Resultat