Typ: Doktorand

Erik Liss är doktorand i nationalekonomi vid Ratio och Linköpings universitet. Hans forskningsfokus ligger på inkomstojämlikhet.

Liss forskning i nyckelord: intergenerationell inkomströrlighet, inkomstojämlikhet, social rörlighet

Kontaktuppgifter