Sök

Erik Liss

Doktorand

Medarbetare

Lisss forskning i nyckelord: inkomstojämlikhet, intergenerationell inkomströrlighet, social rörlighet

Erik Liss är doktorand i nationalekonomi vid Ratio och Linköpings universitet. Hans forskningsfokus ligger på inkomstojämlikhet.

Erik Liss, inkomstojämlikhet, intergenerationell inkomströrlighet, Nationalekonomi, social rörlighet

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578