Sök

Evan Eskilson

Praktikant

Medarbetare

Just nu tar Evan en master i Global politisk ekonomi på Stockholms Universitet. Han har även planer om att fortsätta sina studier på högre nivå genom att doktorera inom Politisk ekonomi. Evan kommer ursprungligen från USA där han tog en Ekonomie kandidat vid University of Cincinnati.

Intresseområden: multidisciplinär hållbarhetsforskning inom agrikultur, energi och utveckling

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578