Henrik Malm Lindberg

Associerad forskare

Associerad forskare

Lindbergs forskning i nyckelord: migration, policy-implementering, re-migration (återvändande)

Ett genomgående tema i Henrik Malm Lindbergs forskning är hur ekonomisk och politisk förändring interagerar och hur man genom ett institutionellt förankrat, ekonomisk-historiskt angreppssätt kan förstå stora samhällsekonomiska och politiska processer. Denna forskningsansats har Henrik använt sig av i studier av jordbrukspolitik, krishantering på kommunal nivå och hur arbetsmarknadens regelverk påverkar utvecklingskraften i näringslivet samt hur ekonomisk-politiskt lärande går till.

Henrik Malm Lindberg är i dag associerad forskare med ett särskilt samarbete med Ratio om arbetsmarknadens konfliktregler. Till vardags arbetar han för Delegationen för migrationsstudier (Delmi).

Forskningsområden:

Arbetsmarknaden och dess institutioner: Den svenska arbetsmarknadsmodellens historia och framtidsvägarKompetensförsörjning: Vilka hinder och möjligheter finns för unga inträde på arbetsmarknaden? Vilken roll spelar utbildningars kvalitet, effektivitet och relevans? Lönebildning: Hur fungerar dagens lönebildning och vilka effekter har detta för företagens utvecklingskraft? Ekonomisk-politisk förändring: Hur och varför sker ekonomisk-politiskt lärande och vilken roll spelar kunskap i denna process?

Arbetsliv, Arbetsmarknad, associerad-forskare, Avreglering, Ekonomisk historia, Henrik Malm Lindberg, Kollektivavtal, Kompetens, Kompetens för tillväxt, Kompetensförsörjning

Relaterat till Henrik Malm Lindberg

Sök
0 Resultat