Sök

Johanna Grönbäck

Kommunikationschef

Medarbetare

Johanna Grönbäck är kommunikationschef på Ratio. Johanna har haft flera roller på institutet, bland annat som projektledare för forskningsprogrammet Kompetens för tillväxt. Johanna Grönbäck har även varit medförfattare till flera böcker om svensk arbetsmarknad, bland annat Ultima Ratio: svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv, utgiven på Iustus förlag.

Arbetsmarknad, Johanna Grönbäck, Kompetens för tillväxt, Kompetensförsörjning, Konfliktregler, Strejk

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578