Sök

Jonas Grafström

Filosofie doktor och vice vd

Medarbetare

Grafströms forskning i nyckelord: arbetsmarknad, energi, miljöekonomi, teknikutveckling

Fil. dr Jonas Grafström är vice vd och forskare inom nationalekonomi på Ratio. Han är även kopplad till Luleå tekniska universitet. Hans forskning sker i brytpunkten mellan miljöekonomi och miljöteknik. På Ratio har han bland annat studerat förutsättningarna för storskaligt infångande av koldioxid (CCS-teknik). I sin avhandling studerade han teknikspridning inom den europeiska miljöenergi­sektorn.

Jonas Grafström forskar även om framtidens arbetsmarknad. Han har bland annat studerat hur digitalisering och teknikskiften påverkar arbetsmarknaden, inom detta ämne är han aktuell med boken Moderna tider 4.0. Referenslistan till boken går att hitta här.

Arbetsmarknad, Jonas Grafström, Miljöekonomi, Nationalekonomi

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578