Fil. dr Jonas Grafström är forskare inom nationalekonomi på Ratio samt Luleå tekniska universitet. Hans forskning sker i brytpunkten mellan miljöekonomi och miljöteknik. På Ratio har han bland annat studerat förutsättningarna för storskaligt infångande av koldioxid (CCS-teknik). I sin avhandling studerade han teknikspridning inom den europeiska miljöenergi­sektorn.

Jonas Grafström forskar även om framtidens arbetsmarknad. Han har bland annat studerat hur digitalisering och teknikskiften påverkar arbetsmarknaden, inom detta ämne är han aktuell med boken Moderna tider 4.0. Referenslistan till boken går att hitta här.

Grafströms forskning i nyckelord: miljöekonomi, teknikutveckling, arbetsmarknad, energi