Sök

Jonas Grafström

Filosofie doktor och vice vd

Medarbetare

Grafströms forskning i nyckelord: arbetsmarknad, cirkulär ekonomi, energi, miljöekonomi, teknikutveckling

Fil. dr Jonas Grafström är vice vd, nationalekonom och forskare på Ratio. Jonas forskning sker i brytpunkten mellan miljöekonomi och miljöteknik. På Ratio har han bland annat studerat förutsättningarna för storskaligt infångande av koldioxid (CCS-teknik). I sin avhandling studerade han teknikspridning inom den europeiska miljöenergi­sektorn.

Jonas forskar även om framtidens arbetsmarknad. Han har bland annat studerat hur digitalisering och teknikskiften påverkar arbetsmarknaden, inom detta ämne är han aktuell med boken Moderna tider 4.0 (Volante förlag).

Han är även kopplad till Luleå tekniska universitet.

Arbetsmarknad, Jonas Grafström, Miljöekonomi, Nationalekonomi

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578