Josefin Videnord är associerad doktorand, till vardags på Uppsala universitet. Tidigare forskningsassistent inom programmet Financing of Innovations, där hon främst arbetade med analys av effekterna av olika företagsstöd och regionalstöd – men även handelskonflikter och en metaanalys av FoU och tillväxt.

Kontaktuppgifter