Sök

Karl Hatt (tjänstledig)

Kontorschef och biträdande kommunikationschef

Medarbetare

Karl Hatt är ansvarig för kontor och evenemang. Under våren 2022 är han föräldraledig.

Forska hos Ratio, Politisk förändring

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578