Fil. dr Karolina Stadins forskning är inriktad på arbetsmarknaden ur ett makroperspektiv samt företagsbeteende i makromodeller. En viktig del av hennes forskning utgörs av studier av matchningen mellan å ena sidan vakanser och å andra sidan arbetslösa och andra arbetssökanden. Tillsammans med professor Nils Gottfries med flera studerar hon även hur företags anpassning ser ut till följd av förändringar i produktefterfrågan när det gäller antal anställda, investeringar, produktion och lagerstock. Utifrån empiriska resultat för svenska företag tar de fram en teoretisk modell för företagsbeteende. Tanken med detta är att utveckla mikrogrunder för makroteori.

Hennes huvudsakliga forskningsfinansiär är Wallenbergstiftelserna. Utöver att forska vid Ratio är hon affilierad vid Uppsala Center for Labor Studies (UCLS) och handleder uppsatser i makroekonomi vid Uppsala universitet.

Kontaktuppgifter