Sök

Klas A. M. Eriksson

Associerad forskare

Associerad forskare

Erikssons forskning i nyckelord: institutionell förändring, Teknikskiften, urban ekonomi

Klas A. M. Eriksson är fil dr i ekonomisk historia och associerad forskare vid Ratio.

Klas forskningsintressen inkluderar kreativ förstörelse, institutionell förändring, disruptiva innovationer, ekonomi och kultur, fastighetspriser, urban ekonomi och ekonomisk idéhistoria.

associerad-forskare, Ekonomisk historia, Stockholms universitet

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578