Sök

Klas A. M. Eriksson

Associerad forskare

Medarbetare

Klas A. M. Erikssons forskningsintressen inkluderar kreativ förstörelse, institutionell förändring, disruptiva innovationer, ekonomi och kultur, fastighetspriser, urban ekonomi och ekonomisk idéhistoria.

associerad-forskare, Ekonomisk historia, Stockholms universitet

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578